Category Archives: geweld tegen hulpverleners

SIRE – Handen af van onze hulpverleners

Het geweld tegen ambulancemedewerkers, politieagenten en brandweermannen neemt jaarlijks toe. Dit jaar overkwam het maar liefst 80% van deze hulpverleners tijdens hun werk. Afschrikwekkende getallen, vandaar dat we in deze campagne tegen dit zinloze geweld twee artikelen uit de Conventie van Geneve citeren om aan te tonen dat we zelfs in oorlogstijd meer respect hebben voor deze groep mensen dan wij nu blijkbaar in vredestijd hebben. Op TV, radio en in print doen we oproep om een online petitie te tekenen: de Conventie van Nederland.