‘Schop lawaai! Ga er op af, maar niet alleen!’

In die seconde van twijfel bij het zien van geweld op straat moet de boodschap van de nieuwe Postbus 51-reclame door het hoofd schieten: niet doorlopen, maar de handen uit de mouwen steken. Ingrijpen. Samen met anderen. “Als het maar binnen redelijke grenzen blijft,” waarschuwde minister Donner (Justitie) bij de aftrap van de publiciteitscampagne gisteren in Rotterdam.

“Schop lawaai! Ga er op af, maar niet alleen!” zijn de uitsmijters van de derde campagne ‘Weet wat je te doen staat, als het om geweld gaat’. De eerste drie tips werden in 2001 en 2002 al ingeprent met posters en tv-spotjes: Bel 112, onthoud de kenmerken van de dader en laat het slachtoffer niet alleen. Dit jaar komt daar een tip bij: Mobiliseer de omstanders.

Donner weet dat als er iets ergs gebeurt, mensen massaal de straat op gaan om het gebruik van geweld af te keuren. Maar zodra omstanders zelf iets zien op straat, aarzelen ze om in te grijpen. Ze zijn bang om betrokken te raken. “Maar weglopen en niets doen, helpt niet. We moeten gezamenlijk een vuist maken om Nederland sterker te maken. Samen sta je sterker. Doe iets. Je hoeft niet werkeloos toe te zien. Pak de dader samen aan.”

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe je deze problemen samen met de overheid en burgers kunt bestrijden.” De campagne moet ‘aanknopingspunten geven zodat mensen zich minder machteloos voelen’. “Je kunt altijd iets doen zonder jezelf in gevaar te brengen,” .

De hulp van de burger is ook hard nodig voor het bestrijden van geweld. ‘Permanent cameratoezicht door de burger’ noemde Rotterdams hoofdofficier van justitie Van Brummen het. “We moeten de mensen duidelijk maken dat er daadwerkelijk iets gebeurt als hij de politie wat meldt.”

Met de campagne probeert de overheid de komende zes weken de burger te mobiliseren tegen het gebruik van geweld op straat. Met radio- en televisiespots, brochures, posters en een lespakket wordt vooral gemikt op jongeren. Tieners tussen 13 en 17 jaar en mensen tussen de 18 en 34 jaar zijn het vaakst getuige, dader of slachtoffer van geweld op straat.