Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat

Dit jaar ligt het accent van deze landelijke campagne op het mobiliseren van omstanders. Het doel van de campagne is om mensen aan te zetten om in actie komen als ze worden geconfronteerd met geweld op straat, zonder zichzelf in gevaar te brengen. Er worden 4 tips gegeven:

mobiliseer omstanders
bel het alarmnummer 1-1-2
onthoud de kenmerken van de dader
laat het slachtoffer niet alleen.

De campagne is bedoeld voor iedereen van 13 jaar en ouder. Extra aandacht is er voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar en voor mensen tussen de 25 en 40 jaar. Dit accent is gekozen, omdat blijkt dat deze doelgroepen over het algemeen het meest in aanraking komen met geweld op straat (als getuige, dader of slachtoffer).

De campagne wordt onder meer ondersteund door de volgende middelen:
televisie en radiospots
buitenreclame
brochure
posters en freecards
Heeft het zin als ik aangifte doe van geweld op straat?
Een effectieve bestrijding van geweld op straat is gebaat bij een grote meldings- en aangiftebereidheid van burgers. Het heeft altijd zin om aangifte te doen. Meer meldingen en aangiftes leiden tot een beter inzicht in de problematiek, tot een grotere pakkans van de daders en tot meer aanknopingspunten voor preventieve maatregelen. Wanneer er meerdere malen een omschrijving is van een dader(s) wordt het voor de politie makkelijker om de dader(s) aan te houden. Aangifte doen of getuigen, is ook belangrijk voor het verzamelen van statistische gegevens over geweld op straat. Het kan dus invloed hebben op het beleid en hiermee op het bepalen van de korpssterkte in uw gemeente.

Aangifte doen
In het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan meldingen en aangiftes die niet-anoniem zijn, maar de overheid heeft er begrip voor dat burgers soms moeite hebben met het doen van aangifte of het melden van een strafbaar feit, als dat tot gevolg heeft dat hun naam- en adresgegevens bekend worden gemaakt bij de verdachte. Er is in samenwerking met de Raad van Hoofdcommissarissen en het College van Procureurs-Generaal een handleiding gemaakt die wijst op de mogelijkheden van anonieme meldingen en/of aangiftes van geweldsincidenten. Deze handleiding is onder de politiekorpsen en andere betrokken organisaties verspreid.

Anoniem een misdaad melden
Wilt u anoniem een misdaad melden of anoniem informatie geven over criminaliteit, dan kunt u terecht bij de tiplijn Meld Misdaad Anoniem. Het telefoonnummer is 0800-7000.

Hoe help ik slachtoffers van geweld zonder mezelf in gevaar te brengen?
Om slachtoffers van geweld te helpen zonder uzelf in gevaar te brengen geven we u vier tips. Deze tips lijken voor de hand liggend, maar vergeet u niet dat iemand die getuige is van straatgeweld, vaak onder de indruk is en geschokt. U denkt niet altijd helder en soms gebeurt er veel tegelijk. Geschreeuw, huilen, vloeken. U ziet de agressie van de aanvaller en de pijn van het slachtoffer. In zo’n situatie heeft u niet meteen paraat wat u zou kunnen doen. Onthoudt u daarom de volgende vier tips:

mobiliseer omstanders
bel het alarmnummer 1-1-2
onthoud de kenmerken van de dader
laat het slachtoffer niet alleen.